Esbjerg Havn - Vejrstation
Forklaring på vejrstationer:
MLWS Mean low water spring.
DVR 90 Danish Vertical Reference 1990 (Mere om DVR90)
Aktuel vind Aktuelle 3 sek. middel
Middelvind 10 min. middel
Vindstød Største 3 sek. middel inden for seneste 10 minutter
Max. bølge Største målte værdi seneste halve time
Middel bølge Hs seneste halve time